FORGOT YOUR DETAILS?

บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน

สู่การปรนนิบัติด้วยคุณค่าบริสุทธิ์จากสมุนไพรธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาไทย ที่ผ่านการพัฒนาปรับประยุกต์ ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จากธรรมชาติ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์จาก "บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน"....

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนใส่ใจและใฝ่หา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเติบโตมาพร้อมกับการไว้เนื้อเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาไทย โดยใช้พืชและสมุนไพรพื้นบ้านผสานกับวิทยาการอันทันสมัย เพื่อให้คุณได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวด้วยศิลป์และศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด

เยี่ยมชมบ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน .... ดอกไม้ ท้องฟ้า สิ่งแวดล้อม... ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์.... ....ทุกๆเรื่องราวของเราถูกถ่ายทอดไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้ว.... .... บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขรินขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ.....

ด้วยรักและห่วงใย .. บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน
คุยกับคุณสายทอง ชัยศิขริน เจ้าของสมุนไพรชัยศิขริน

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

เยี่ยมชมบ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน ดอกไม้ ท้องฟ้า สิ่งแวดล้อมยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์

TOP